JĘZYK NIEMIECKI
 • Program realizowany na 7 poziomach zaawansowania językowego od podstawowego do biegłego (A1 do C2 ).
 • Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki (1 semestr = 30 spotkań).
 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min. lub 1 x 120min.
 • Prowadzone są kursy ogólne oraz przygotowawcze do matury oraz do egzaminu WiDaF.
 • Zapraszamy bezpłatne lekcje pokazowe.
JĘZYK FRANCUSKI
 • Program realizowany na 7 poziomach zaawansowania językowego od podstawowego do biegłego (A1 do C2).
 • Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki (1 semestr = 30 spotkań).
 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min. lub 1 x 120min.
 • Prowadzone są kursy ogólne oraz przygotowawcze do matury oraz do egzaminu DELF oraz DALF.
 • Zapraszamy bezpłatne lekcje pokazowe.
JĘZYK HISZPAŃSKI
 • Program realizowany na 7 poziomach zaawansowania językowego od podstawowego do biegłego (A1 do C2).
 • Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki, po 30 spotkań każdy.
 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min. lub 1 x 120min.
 • Prowadzone są kursy ogólne oraz przygotowawcze do matury oraz do egzaminu DELF oraz DALF.
 • Prowadzone są kursy przygotowawcze do Matury oraz do egzaminu DELE. Skrót "DELE" oznacza Diploma de Espanol como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.
 • Zapraszamy bezpłatne lekcje pokazowe.
JĘZYK ROSYJSKI
 • Program realizowany na 7 poziomach zaawansowania językowego od podstawowego do biegłego (A1 do C2).
 • Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki (1 semestr = 30 spotkań).
 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min. lub 1 x 120min.
 • Prowadzone są kursy ogólne oraz przygotowawcze do Matury oraz do egzaminów : „Język rosyjski na co dzień – poziom progowy”; „Język rosyjski w biznesie. Biznes i komercja – poziom średni” organizowane przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.
 • Zapraszamy bezpłatne lekcje pokazowe.