Indywidualny tok nauczania umożliwia maksymalne wykorzystanie przeznaczonego na naukę czasu, ponieważ prowadzony jest on według szczegółowo dopasowanego programu nauczania, po realizacji którego można kontynuować naukę na kolejnym etapie zaawansowania językowego w trybie indywidualnym lub grupowym. Oferujemy zajęcia indywidualne z języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, polskiego na poziomach zaawansowania językowego od A0 do C2.