METODY NAUCZANIA:
Do wprowadzenia uczniów w świat języka angielskiego, Global School wykorzystuje następujące metody:
 • Metoda naturalna pozwala by wszystkie małe dzieci uczyły się skutecznie języka obcego poprzez słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych, których ogólny sens jest dla dzieci zrozumiały, ponieważ wynika ze zrozumiałej dla nich sytuacji. Metoda ta ma na celu wyeliminowanie lęku, stresu przed mówieniem w obcym języku oraz wzbudzenie pozytywnych emocji towarzyszących ekspozycji na język, co owocuje podświadomym
  i spontanicznym przyswajaniu wiedzy.
 • Metoda audiolingwalna to opanowanie czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania, pisania). Założeniem tej metody jest wykształcenie odpowiednich nawyków, które wyrabia się mechanicznie poprzez wielokrotne powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie ćwiczeń.
 • Piosenki Edukacyjne są jednym z podstawowych zajęć wykorzystywanych przez lektorów Global School. Jak wiemy, muzyka i ruch jest wspaniałym narzędziem do nauki języka obcego. Zajęcia z wykorzystaniem naturalnych dla dzieci czynności pomagają rozwijać ich koordynację ruchową, pamięć, spostrzegawczość
  i wyobraźnię. Dlatego nasza szkoła wykorzystuje tę metodę, aby osłuchać dzieci z nowymi zwrotami i tematami. Super Simple Songs to seria piosenek edukacyjnych przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat. Jest to metoda
  o tyle skuteczna, że wprowadza nowe słownictwo w sposób znany i lubiany przez dzieci, czyli poprzez śpiewanie. Co więcej, piosenki te uczą dzieci nie tylko języka obcego, ale również poprawnego zachowania się
  w klasie, uprzejmego zwracania się do rówieśników i nauczycieli lub sprzątania po sobie miejsca pracy.
 • Zajęcia plastyczne mające na celu wprowadzenie do nauki języka, elementu twórczego. Dzięki temu, dzieci uczą się wykorzystywać nowopoznane słowa i wyrażenia do tworzenia obrazów i własnych historii. Rozwijają również ciekawość świata i kreatywność co staje się podstawowym czynnikiem zachęcającym do nauki języka obcego.
 • Zajęcia teatralne łączące elementy sztuki i języka obcego. Odbywają się one przeważnie w obrębie grupy. Dzięki temu dzieci uczą się języka poprzez odgrywanie i tworzenie scenek. Ćwiczą przy tym wymowę, dykcję, tempo mówienia oraz zapamiętują wiele nowych wyrażeń, które powtarzane wiele razy zostaną w ich pamięci przez resztą życia. Organizowane są również występy dla rodziców, dzięki czemu uczniowie mogą ‘pochwalić’ się swoimi osiągnięciami oraz nabrać pewności siebie poprzez wyrażanie siebie, swoich emocji i pomysłów
  w obcym dla nich języku.
 • Stały kontakt z rodzicami jest bardzo ważną częścią rozwoju uczniów w pierwszych latach nauki języka obcego. Dzięki wysyłanym miesięcznie lub kwartalnie raportom, rodzic może na bieżąco monitorować postępy w nauce swojego dziecka. Program metodyczny Global School zakłada również zadawanie tzw. prac domowych, które
  są integralną częścią kontaktu szkoły z rodzicami. Dzięki temu rodzice mają możliwość zapoznawania się
  z podręcznikiem i materiałem realizowanym przez dziecko. Mogą powtarzać z nim słówka i zwroty oraz ćwiczyć krótkie rozmówki lub dialogi wprowadzone w danym rozdziale. Dzięki wspólnemu rozwiązywaniu ćwiczeń, rodzice czynnie uczestniczą w rozwoju językowym dziecka i mają okazję poznać i wspólnie powtarzać materiał
  w każdej wolnej chwili.