• Kurs składa się z 60 spotkań w trakcie roku nauki.
 • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut.
 • Podręczniki i wszystkie materiały dodatkowe w cenie kursu.
 • Stały monitoring osiągnięć i kontakt z Rodzicami.
 • Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.

 Młodzież w zależności od posiadanego poziomu zaawansowania językowego zapraszamy na kursy na:

 • Poziom 1  początkujący (beginner - A0)
 • Poziom 2  podstawowy (elementary – A1)
 • Poziom 3  średni niższy (pre – intermedia te – A2)
 • Poziom 4  średni (intermedia te – B1)
 • Poziom 5  średni wyższy ( upper-intermediate – B2)
 • Poziom 6 wyższy (advanced – C1)

 Celem kursu jest nauka oraz doskonalenie posiadanych umiejętności językowych przez młodzież, tak aby po jego zakończeniu potrafiła zrozumieć zasadnicze problemy opisane w trudniejszych tekstach dotyczących zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych zagadnień adekwatnie do poziomu zaawansowania językowego. W trakcie kursu rozwijamy umiejętność komunikacji, tak aby płynnie i spontanicznie młodzież mogła porozumiewać się z osobami biegle posługującymi się językiem obcym typu native speaker.

 Zapraszamy młodzież na kursy:

 • ogólne – rozwijające wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie)
 • konwersacyjne
 • przygotowujące do matury
 • egzaminacyjne

  Zapytaj o cenę kursu