TOEFL Primary
TOEFL Primaryjest egzaminem papierowym/komputerowym z języka angielskiego sprawdzającym umiejętności komunikatywne w kontekście szkolnym na poziomach A1-B2 (w zależności od wersji egzaminu). Ze względu na tematykę jest od dedykowany dla dzieci od 8 roku życia. TOEFL Primary testuje umiejętność czytania, słuchania oraz mówienia w oparciu o 3 całkowicie niezależne moduły, które różnią się poziomem trudności, a także drobnymi zmianami w strukturze egzaminu:
  • TOEFL Primary Reading and Listening Test — Step 1 – egzamin papierowy rekomendowany dla osób na początkowym etapie nauki języka angielskiego. Testuje umiejętności na poziomach A1-B1. Egzamin trwa 60 minut i składa się z 72 zadań.
  • TOEFL Primary Reading and Listening Test — Step 2 – egzamin papierowy rekomendowany dla osób, którzy posiadają już wiedzę na temat języka angielskiego. Również testuje umiejętności na poziomach A1-B1 i trwa 60 minut oraz składa się z 72 zadań.
Zdający otrzymują po sesji egzaminacyjnej certyfikat oraz raport wyników z dokładną interpretacją wyniku. Test jest oceniany w oparciu o skalę punktową natomiast ze względu na niski wiek zdających wynik jest przedstawiany w postaci ikon gwiazdek , odznak  i wstęg  .
Ponadto, wynik z części Reading jest uzupełniony o skalę tzw. Lexile. Jest to innowacyjna skala, która określa poziom umiejętności czytania i ułatwia znalezienie właściwych książek dla danego poziomu językowego, rozwijających sprawność czytania ze zrozumieniem.
Informacje pochodzą ze strony: www.etsglobal.org

Young Learners English Tests (YLE)
Nauka języka angielskiego w Global School jest zabawą i inspiracją dla dzieci. Dla rodziców natomiast, przyjemnością jest obserwować postępy ich dzieci w posługiwaniu się językiem obcym oraz nabieraniu pewności siebie. Egzaminy stworzone przez Uniwersytet Cambridge dla najmłodszych uczniów, pokazują dzieciom jak wiele już potrafią i zachęcają tym samym do dalszej nauki. Co więcej, przynoszą pozytywne doświadczenia w pierwszym kontakcie z testami językowymi, pozwalając uczniowi wzmocnić wiarę we własne siły i nabrać pewności siebie. Setki tysięcy dzieci na całym świecie przystępują do Cambridge Young Learners English Tests. Dzięki Global School Państwa dziecko może być jednym z nich i uzyskać swój pierwszy, rozpoznawalny na całym świecie, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Poziomy:
Poziom TestuCzęściCzas Trwania
STARTERS
po około 100 godzinach nauki
Słuchanie
Czytanie/Pisanie
Mówienie
około 20 min.
20 min.
około 5 min.
W sumie: 45 min.
MOVERS
po około 175 godzinach nauki
Słuchanie
Czytanie/Pisanie
Mówienie
około25 min.
30 min.
około 7 min.
W sumie: 62 min.
FLYERS
po około 250 godzinach nauki
Słuchanie
Czytanie/Pisanie
Mówienie
około 25 min.
40 min.
około 9 min.
W sumie: 74 min.
Testy językowe składają się z 3 części: czytanie i pisanie, mówienie, słuchanie. Oznacza to, że test bazuje na praktycznych umiejętnościach najmłodszych uczniów. Przygotowując się do części ustnej, dzieci zachęcane są do mówienia w języku angielskim w klasie i poza nią. Uczą się dzięki temu używania języka w codziennym życiu i nabierają pewności siebie w mówieniu.
Dzieci, które wzięły udział we wszystkich 3 częściach egzaminu otrzymają świadectwa egzaminacyjne (certyfikaty) po upływie około 4 tygodni. Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz,
W sumie zebrać można 15 tarcz. Zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz i nie mniej niż 3 z każdej części, mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu.
Informacje pochodzą ze strony: www.etsglobal.org

KET (Key English Test) potwierdza znajomość angielskiego na poziomie podstawowym (A2 na skali Rady Europy).
PET (Preliminary Enlish Test) potwierdza znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym (B1 na skali Rady Europy).

DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ EGZAMINY KET/PET ?
  • Egzaminy są specjalnie dostosowane do zainteresowań uczniów. To zwiększa ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
  • Wykorzystują one znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
  • Umożliwiają rodzicom i nauczycielom wiarygodną i precyzyjną ocenę tego, w jakim stopniu dzieci opanowały język angielski.
  • Mobilizują dzieci do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych.
Jak wyglądają egzaminy dla młodziezy?
Nazwa egzaminuCzęściCzytanie i pisanie
KET
około 250 godzin nauki
Poziom podstawowy A2
Czytanie i Pisanie
Rozumienie ze słuchu
Mówienie
1godz. 10 min
30 min
8 - 10 min
PET
około 400 godzin nauki
Poziom średniozaawansowany niższy B1
Czytanie i Pisanie
Rozumienie ze słuchu
Mówienie
1 godz. 30 min
ok. 30 min
12 min