Certyfikat TOEIC® Listening and Reading


TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.
TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim:

  • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
  • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
  • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
  • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym
Format egzaminu TOEIC® Listening & Reading
Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja I - Interpretacja fotografii 10 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź 30 zadań
Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego 30 zadań
Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej 30 zadań
Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja V - uzupełnianie zdań 40 zadań
Sekcja VI - uzupełnianie tekstów 12 zadań
Sekcja VII
pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą

28 zadań
20 zadań
Informacje pochodzą ze strony: www.etsglobal.org


TOEIC® Speaking and Writing
Moduł Speaking & Writing egzaminu TOEIC® to przede wszystkim oddzielny egzamin TOEIC®, zdawany w całości na komputerze i przeznaczony do testowania poziomu zaawansowania w mówieniu i pisaniu w języku angielskim w pracy. Speaking & Writing to uzupełnienie TOEIC® Listening & Reading, odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne.

Dlaczego warto zdać TOEIC® Speaking & Writing?
Do modułu Speaking & Writing egzaminu TOEIC® często podchodzą osoby, które zaliczyły już moduł Listening & Reading z dobrym wynikiem, np. 550 punktów i chcą sprawdzić swoje umiejętności mówienia i pisania. Wiele firm stosuje Speaking & Writing jako uzupełnienie pełnego obrazu oceny pracownika, gdy wyniki części L&R usprawiedliwiają testowanie mówienia i pisania i nie będą dla pracownika zbyt dużym stresem.


Format egzaminu TOEIC Speaking & Writing
Pytanie/aRodzaj zadaniaRodzaj zadania
Speaking    
1-2 Przeczytaj tekst na głos wymowa, intonacja
3 Opisz obrazek, fotografię jak wyżej oraz zasób słownictwa poprawne użycie gramatyki spójność wypowiedzi
4-9 Odpowiedz na pytanie jak wyżej oraz treść, kontekst wypowiedzi kompletność wypowiedzi
10 Zaproponuj rozwiązanie jak wyżej
11 Wyraź swoją opinię na temat jak wyżej
Writing    
1-5 Napisz zdanie w oparciu o obrazek poprawność gramatyki zgodność zdania z opisem obrazka
6-7 Odpowiedz pisemnie na prośbę lub polecenie zróżnicowanie zdań, słownictwo, organizacja tekstu
8 Wyraź opinię, napisz krótki esej argumenty i przykłady popierające opinię, gramatyka, słownictwo, organizacja tekstu
Informacje pochodzą ze strony: www.etsglobal.org


The TOEFL®
The TOEFL® test to najbardziej prestiżowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych na całym świecie. Posiadacze certyfikatu TOEFL® to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.
W swojej formule, zwanej TOEFL® iBT (internet-Based Test), TOEFL® jest najbardziej nowoczesnym z certyfikatów językowych. Zdawany w całości przed komputerem, wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań edukacyjnych i technologii komputerowych.

TOEFL® iBT zastępuje wszystkie poprzednie wersje egzaminu, wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test). TOEFL® iBT utrzymuje jednocześnie ten sam poziom trudności stając się egzaminem bardziej dostępnym (do 40 sesji rocznie) i jeszcze bardziej dopasowanym do wymagań środowiska akademickiego na całym świecie.

Format Egzaminu TOEFL® iBT
Sekcje egzaminuCzasLiczba pytańRodzaje zadańPunktacja
Czytanie 60-80 minut 36-56 3-4 teksty, 12-14 pytań do każdego 0-30
Słuchanie 60-90 minut 34-51 4-6 mini-wykładów, 6 pytań do każdego, 2-3 dialogi, 5 pytań do każdego 0-30
przerwa 10 minut - - -
Mówienie 20 minut 6 zadań 2 zadania niezależne
4 zadania zintegrowane
0-30
Pisanie 50 minut 2 zadania 1 zadania niezależne
1 zadania zintegrowane
0-30
Skala ocen egzaminu TOEFL® iBT to 0-120 punktów. Egzamin trwa ok. 4 godziny i zdaje się go jednego dnia. Po części Reading i Listening następuje 10 minut przerwy.

Informacje pochodzą ze strony: www.etsglobal.org


TELC
Certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego. Egzaminy dostępne są na różnych poziomach zaawansowania: od A1 (poziom podstawowy) do B2 (poziom zaawansowany). Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1, który jest nazywany poziomem biegłości językowej.  Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.


Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: 


Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. 
* Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej. 
* Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. 
* Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie. 


Informacje pochodzą ze strony: www.telc.net

WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft
Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.
Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.
WiDaF to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź) składający się ze 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 30 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (10-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

Format egzaminu
Sekcja I (105 minut)
  • Słownictwo: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp. Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
  • Gramatyka: koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
  • Czytanie: teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.
Sekcja II (45 minut)
  • Słuchanie: podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Wyniki
Skala punktacji WiDaF to 30-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:
Słownictwo: 10-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego: 10-330 punktów
Rozumienie ze słuchu: 10-330 punktów
Informacje pochodzą ze strony: www.etsglobal.org


TFI™ - Test de français international™
TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.
Informacje pochodzą ze strony: www.etsglobal.org
Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie 'oblewa', zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.


Format egzaminu TFI™
Rozumienie ze słuchu - 42 minuty - 90 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja I - sytuacje pytanie-odpowiedź                             40 zadań
Sekcja II - krótkie dialogi 30 zadań
Sekcja III - krótkie konwersacje 20 zadań
Rozumienie tekstu czytanego - 68 minut - 90 pytańIlość zadań w sekcji
Sekcja IV - identyfikowanie błędów w zdaniu 25 zadań
Sekcja V - uzupełnianie zdań 25 zadań
Sekcja VI - pytania do tekstów 40 zadań