• Kursy dla dzieci w wieku 7-9 lat ( szkoła podstawowa) składające się z 60 spotkań trwających po 60 minut.
  • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
  • Zapewniamy podręczniki i wszystkie materiały dodatkowe w cenie kursu.
  • Stały monitoring osiągnięć dziecka i kontakt z Rodzicami.
  • Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.
Na tym etapie nauki utrwalamy i poszerzamy już poznane słownictwo. Wprowadzony podręcznik ma na celu przyzwyczajenie dzieci do pracy z książką. Na tym etapie rozwijamy umiejętność rozumienia dłuższych zdań
w kontekście znanych dzieciom sytuacji, opowiadań i bajek, ćwiczymy wymowę i rozumienie ze słuchu, zachęcając dzieci do samodzielnych wypowiedzi, odgrywamy proste scenki wykorzystując poznane zwroty. Na tym poziomie zaczynamy operować podstawami zwrotami służącymi do komunikacji w języku angielskim. Etap ten ukierunkowuje dzieci na umiejętności w zakresie trzech podstawowych sprawności językowych (mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu) oraz na rozbudowywanie zasobu słownictwa. Motywujemy dzieci do nauki wykorzystując autorski program
w nauczaniu języka angielskiego.


  Zapytaj o kurs