• Kursy dla dzieci w wieku 5-6 lat składające się z 60 spotkań trwających po 45 minut.
  • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
  • Zapewniamy podręczniki i wszystkie materiały dodatkowe w cenie kursu.
  • Stały monitoring osiągnięć dziecka i kontakt z Rodzicami.
  • Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.
Nauka języka angielskiego na tym etapie rozwoju przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-6 lat, które jeszcze z reguły nie piszą, nie czytają i nie potrafią skupić uwagi przez dłuższy czas, najszybciej i najskuteczniej uczą się w sposób naturalny: podczas rozmowy, rysowania, tańczenia lub śpiewania. Dlatego proponujemy zajęcia z wykorzystaniem: tablic interaktywnych, piosenek edukacyjnych, zajęć plastycznych.

Chcemy zainteresować dzieci i wytworzyć pozytywny stosunek do nauki języka angielskiego poprzez osłuchanie
z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami. Wykorzystujemy naturalną w tym wieku elastyczność narządów mowy
i skłonność do naśladowania, by nauczyć dziecko poprawnej wymowy. Pobudzamy ogólny rozwój dziecka: umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia, rozpoznawania różnic i podobieństw oraz pracy w grupie.