Tест на оценивание уровня языка.
Взимание! Весь тест занимает около 40 минут. Только один ответ правильный
ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ a, b, c или d.

LANGUAGE TEST - THE ENTIRE TEST TAKES ABOUT 40 minutes.
Only one answer is correct
PLEASE CHOOSE THE CORRECT ANSWER: a, b, c, or d.
Twoje daneTest

1. Jak będzie brzmiało pytanie dotyczące dnia tygodnia?:


2. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o czasie, to zadasz pytanie: Która jest … ?


3. Na pytanie dotyczące pochodzenia, odpowiemy:


4. Na pytanie: Gdzie mieszkasz?, odpowiemy:


5. Które zdanie poprawie określa narodowość?:


6. Gdzie idziesz, kiedy chcesz kupić chleb?:


7. Wybierz zdanie z czasownikiem w czasie przeszłym:


8. Czwarty miesiąc w roku, to:


9. Jaka pora roku zaczyna się w grudniu?


10. Które zdanie określa mężczyznę?


11. Jak można odpowiedzieć na pytanie: Która jest godzina?


12. Wybierz poprawne zdanie:


13. Które przymiotniki odpisują kobietę?


14. Który przymiotnik określa kobietę?:


15. Który zaimek wskazujący występuje prawidłowo przed rzeczownikiem?:


16. Specjalista zajmujący się chorobami serca, to:


17. Jaka może być zupa?


18. Które zdanie ma poprawną konstrukcje zaimka dzierżawczego z dopełniaczem liczby pojedynczej?


19. Wybierz prawidłowo zapisane zdanie:


20. Które zdanie ma poprawie odmieniony liczebnik zbiorowy?


21. Która część garderoby jest nieodłączonym elementem motocyklisty?:


22. Gdzie możesz pojechać w przyszłym roku?:


23. Wybierz prawidłowo zapisane zdanie:


24. Umowę o prace możesz zawrzeć:


25. Co znajduje się w talerzu?


26. Jak mówi się na człowieka, który szybko jeździ samochodem?


27. Kobieta może być?:


28. Który przyimek został poprawie zastosowany?


29. Jacy są Polacy?:


30. Który z przysłówków opisuje wygląd zewnętrzny kobiety?:


31. Zaznacz prawidłowe zdanie.


32. Które zdanie jest podane w czasie przyszłym?:


33. Do czego służy samochód?:


34. Które pytanie zostało poprawnie skonstruowane?


35. Jaki może być problem?


36. Zaznacz prawidłową formę czasownika pływać:


37. Na pytanie: Ile oni mają dzieci?, odpowiemy:


38. Czego potrzebuje każdy człowiek?:


39. Wybierz poprawnie zapisane zdanie:


40. Poprawne pytanie, to:


41. Zaznacz zdanie, która zawiera prawidłową odmianą czasownika iść:


42. Dla kogo język polski jest bardzo trudny?


43. Zaznacz prawidłowo skonstruowane zdanie:


44. Zaznacz polskie przysłowie:


45. Co powiesz podczas rozmowy w konsulacie?:


46. Wybierz prawidłowe zdanie:


47. Wybierz prawidłowe zdanie:


48. Co oznacza kolekcjonować?:


49. Wybierz prawidłowe zdanie:


50. Wybierz prawidłowe zdanie:


Zakoncz test
TEST JĘZYKOWY - POZIOMUJĄCY
UWAGA! CAŁY TEST TRWA OKOŁO 40min.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa
PROSZĘ WYBRAĆ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ: a, b, c, lub d.

Rozpocznij test